CennÍk služieb

Keďže situácia medzi dodávateľmi služieb účtovníctva a daňového poradenstva nám nepraje, samozrejme, že sa trhu cenou prispôsobujeme. Stanovili sme však hranicu, pod ktorú nie sme ochotní ísť, pretože si stojíme za kvalitou, ktorú dodávame a ako podnikatelia si tiež musíme chrániť naše cash-flow. Vo všeobecnosti je cena kalkulovaná na základe rozsahu požadovaných služieb a charakteru právnej formy podnikania.

Bližšie informácie o možnostiach spolupráce radi poskytneme na osobnom stretnutí, neváhajte nás kontaktovať.

Základná cenová relácia z ktorej vychádzame pri určení ceny za služby:
Spoločnosť ELM GROUP s. r. o. je platiteľ DPH

 

Cena za položku v účtovníctve Bez DPH / s DPH
Jednoduché účtovníctvo / Daňová evidencia 0,50 € / 0,60 €
Podvojné účtovníctvo 1,00 € / 1,20 €
Minimálny mesačný paušál za spracovanie agendy
Pri mesačnom paušály je vždy pri uzávierke účtovníctva spravený prepočet náročnosti poskytovaných služieb, doúčtovanie služieb nad rámec v zmysle uzatvorenej zmluvy, zároveň nastavený paušál na nasledujúce obdobie.
 
Jednoduché účtovníctvo / Daňová evidencia 30,00 € / 36,00 €
Podvojné účtovníctvo (vrátane spracovania mzdovej agendy 1 zamestnanec) 60,00 € / 72,00 €
Cena ostatných odborných prác  

Vyhotovenie Daňového priznania k motorovým vozidlám

* Jedno alebo dve motorové vozidlá / každé ďalšie vozidlo  + 10,00 eur

20,00 € / 24,00 €
Daňové priznania – Daň z príjmov FO typ A 50,00 € / 60,00 €
Daňové priznania – Daň z príjmov FO typ B 100,00 € / 120,00 €

Daňové priznanie – Daň z príjmov PO

Výkaz v Podvojnom účtovníctve

200,00 € / 240,00 €

100,00 € / 120,00 €

Daňové priznanie
– Daň z pridanej hodnoty / Kontrolný výkaz / Súhrnný výkaz k DPH

* Cena za vypracovanie Daňového priznania závisí od náročnosti spracovania podkladov k DPH

30,00 €*
/ 36,00 €
Personalistika a mzdová agenda – služby poskytované zamestnávateľom  
Vytvorenie pracovného pomeru – súvisiaca administratíva
(jednorazový poplatok)
10,00 € / 12,00 €
Vystavenie mzdy – pracovný pomer / dohoda
– pre jedného zamestnanca na mesiac.
10,00 € / 12,00 €
Ostatné služby podľa požiadaviek klientov  

Elektronické založenia a ohlásenia všetkých zmien v živnostenskom oprávnení – Fyzické osoby

*
Cena platí pre neobmedzený počet predmetov podnikania / cena je platná aj pre nahlasovanie zmien v živnosti
**
Pri ohlasovaní viazaných / remeselných živností sa hradí za každý predmet podnikania +7,50 eur
***
Ak je súčasťou požiadavky aj vypracovanie špecifických dokumentov, cena sa stanovuje individuálne

Od 30,00 €
/ 36,00 €

Elektronické založenia v obchodnom registri – Právnické osoby

*
v cene je zahrnuté kompletné založenie obchodnej spoločnosti (s.r.o.) vrátane poradenstva a vypracovania dokumentácie

**
v cene je zahrnutý aj súdny poplatok za založenie spoločnosti

**
Pri ohlasovaní viazaných / remeselných živností sa hradí za každý predmet podnikania +7,50 eur (príplatok)

Od 400,00 €
/ 480,00 €

Elektronické ohlásenia všetkých zmien v obchodnom registri – Právnické osoby

*
výsledná cena závisí od konkrétnej ohlasovanej zmeny v obchodnom registri a tiež od počtu ohlasovaných zmien

Od 200,00 €
/ 240,00 €
Nahlásenie konečného užívateľa výhod 100,00 € / 120,00 €
Kontrola a spravovanie elektronickej schránky eSlovensko.sk na základe splnomocnenia – mesačne 20,00 €
/ 24,00 €
Virtuálne sídlo firmy na adrese účtovnej kancelárie – mesačne / len klientom 20,00 €  / 24,00 €
Administratívne služby / vypracovanie dokumentov podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov Cena stanovená podľa náročnosti služby