Mzdy a personalistika

Administratíva súvisiaca s vytvorením pracovného pomeru – Personalistika

 • Pracovné zmluvy – hlavný / vedľajší pracovný pomer, Dohody o vykonaní práce, Dohody o pracovnej činnosti, Dohody o brigádnickej práci študentov
 • Administratíva – Dohody o hmotnej zodpovednosti, Dohody o zrážkach zo mzdy, informatívne výpočty mzdových nákladov pred uzatvorením pracovného pomeru
 • Registrácia organizácie – zamestnávateľa do jednotlivých inštitúcií
  (Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Daňový úrad)
 • Evidencia pracovníkov vo firme – prihlášky do jednotlivých inštitúcií
  (Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Daňový úrad) 


Administratíva súvisiaca s výpočtom mesačnej mzdy – Mzdová agenda

 • Výpočet miezd jednotlivých zamestnancov
  Evidencia a archivácia mesačnej mzdovej agendy (Sumarizácie mesačnej odmeny a odvodov do jednotlivých fondov poistenia, výplatné pásky, výplatné listiny)
 • Výpočet, vystavenie a odoslanie mesačných výkazov Sociálneho zabezpečenia, Zdravotného poistenia a mesačných prehľadov na Daňový úrad
 • V prípade čerpania dotačných prostriedkov UPSVaR, Vypracovanie a odovzdanie mesačnej dokumentácie na UPSVaR
 • Vystavenie prevodných príkazov na úhradu odvodového zaťaženia
 • Ročné zúčtovanie dane, resp. vystavenie potvrdenie o príjme zamestnancov 


Administratíva súvisiaca s ukončením pracovného pomeru – Personalistika

 • Dohody o ukončení pracovného pomeru, Výpovede z pracovného pomeru
 • Výpočet odstupného, odchodného pre zamestnancov
 • Odhlásenie jednotlivých zamestnancov z poisťovní
 • Vydanie zápočtového listu a evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia

Kontaktujte nás!