O spoločnosti

rokov skusenosti

Spokojných klientov

obchodných spoločností

občianskych združení

živnostníkov

zamestnávateľov

založených obchodných spoločností

založených živností

ohlasovaných zmien v registri

spracovaných výplat

podaných daňových priznaní

konzultovaných hodín

Spoločnosť ELM GROUP s. r. o. je pomerne mladá spoločnosť, pritom má bohaté skúsenosti v danej oblasti podnikania. Spolupracujeme s odborníkmi v oblastiach, ktoré súvisia s podnikaním, správou a vedením spoločností či už v oblasti účtovnej agendy, právnej oblasti, daňového poradenstva – s cieľom vyriešiť špecifické problémy v danej oblasti podnikania. Jednotlivé úskalia podnikania konzultujeme, prípadne prizveme k vyriešeniu problematiky odborníka v danej oblasti. Služby riešime v internej réžii prípadne čiastkovo delegujeme na partnerov a odborníkov v danej oblasti v rámci konzultácie s klientom.

Centrála spoločnosti je v sídle spoločnosti v Kalnej nad Hronom, pritom máme máme klientov rozmiestnených po celom území Slovenska.

Pracujeme v ekonomickom systéme MRP Klient / Server

V rámci partnerstva a spolupráce ponúkame možnosť stať sa naším partnerom v oblasti spracovania účtovnej agendy aj v iných regiónoch Slovenska, pokiaľ by ste mali záujem o spoluprácu, informujte nás, preberieme možnosti a uvidíme, čo sa s tým dá robiť.

Dôvody, pre ktoré je voľba ELM GROUP s. r. o. tá správna, najlepšie zhodnotia naši klienti. Za nás môžeme povedať, že vám spracujeme účtovníctvo dôsledne a budeme niesť plnú zodpovednosť za túto oblasť vášho podnikania. A pretože jedno s druhým súvisí, radi vám uľahčíme podnikanie aj tým, že vybavíme a vyriešime mnohé ďalšie otázky, ktoré vám vaše podnikanie prinesie.

Pretože podnikanie je proces, keď firma prechádza mnohými zmenami. Vyvíja sa a rastie, niekedy potrebuje investičný stimul, inokedy zas zhodnotiť zisky… Či už v našej vlastnej réžii, alebo prostredníctvom obchodných partnerov, zabezpečíme vám radi komplexnú starostlivosť a podporu vášho podnikania, …

Efektívnosť:
Využitie našich služieb vám šetrí čas, energiu a účtovníctvo máte v zaručenom súlade s platnou legislatívou. Vytvárame tak pre vás priestor sústrediť sa na podnikanie, otázka účtovníctva a daní sa stáva vyriešenou.

Odbornosť:
Je v náplni našej práce sledovať legislatívne zmeny a neustále sa vzdelávať. O novinkách informujeme, podpora vo forme osobných a telefonických konzultácií, ako aj promptných vybavení prostredníctvom e-mailu, je samozrejmosťou.

Bohaté skúsenosti:
Naše služby sústreďujeme najmä na malé a stredné podniky a fyzické osoby (živnostníkov, osobitný druh podnikania, prenájom bytov, SHR, umelci, finančný poradcovia….), platcov DPH… Naši klienti pôsobia v rôznych segmentoch, teda dnes disponujeme bohatými skúsenosťami, či už sa jedná o kamenné prevádzky, obchody s rozličným tovarom, internetové obchody alebo firmy, pôsobiace v stavebníctve, realitách, financiách, autodoprave, reklame, gastronómii…

Individuálny prístup:
Ku každému klientovi pristupujeme osobitne, celú agendu klienta spravujeme priebežne a máme tak prehľad o aktuálnej situácii s možnosťou plánovania budúceho stavu.

Pridaná hodnota:
Podaním daňového priznania, alebo splnením zákonom stanovených povinností sa naša práca nekončí, poskytujeme následný servis a komunikáciu smerujúcu k rozvoju vášho podnikania. Chceme, aby ste sa rozvíjali, aby sa vám darilo.

Každý klient = obchodný partner:
Našou snahou je poskytnúť všetky dostupné informácie a poradenstvo tak, aby vaša firma reálne rástla a profitovala. Ak budete s nami úspešný, ďalšou spoluprácou a vzájomným odporúčaním môžeme spoločne a dlhodobo napredovať.

Cenová ponuka na mieru:
Každá oblasť podnikania je špecifická nie len spôsobom účtovania, ale aj obchodnou značkou a know-how. Pri cenovej kalkulácii vychádzame zo základného cenníka poskytovaných služieb, pritom konkrétne sumy sú vždy určené individuálne po vzájomnej dohode.