ČR - Účtovné a poradenské služby

Vrámci rozširovania našich podnikateľských aktivít a požiadaviek niektorých klientov sme rozšírili našu pôsobnosť o účtovné, poradenské a iné služby realizované na území Českej republiky.

Garantom týchto služieb je partnerská spoločnosť, ktorá je súčasťou jednej z najväčších medzinárodných poradenských spoločností v oblasti auditu, účtovníctva, daňového poradenstva s regionálnym pôsobením na českom trhu.

V rámci spolupráce s touto partnerskou kanceláriou rozširujeme naše služby o nasledovné oblasti pre našich súčasných a budúcich klientov:
(niektoré služby zabezpečujeme v našej réžii, ale niektoré odborné služby idú výhradne v réžii teamu pracovníkov partnerskej českej spoločnosti)

  • Legislatívny prieskum trhu a poradenstvo pred vstupom na českých trh, odporučenie najvhodnejšej alternatívy (otvorenie pobočky / odštepného závodu resp. založenie novej českej spoločnosti)
  • Založenie novej pobočky resp. spoločnosti na kľúč v nadväznosti na predchádzajúci prieskum trhu
  • Účtovné služby pre novú spoločnosť v ČR v zmysle platnej legislatívy na území Českej republiky
  • Kompletné mzdové účtovníctvo pre novú spoločnosť v ČR v zmysle platnej legislatívy na území Českej republiky
  • Daňové poradenstvo a zastupovanie Vašej spoločnosti pred úradmi v ČR na základe plnej moci udelenej poverenej osobe v ČR (Daňovému poradcovi v ČR, mzdovému účtovníkovi v ČR)

Pre viac informácií nás kontaktujte, zabezpečíme následný servis a vyriešenie Vašich otázok a požiadaviek.

Kontaktujte nás!