Účtovníctvo neziskového sektora

Základné informácie o neziskovom sektore:

Neziskové organizácie sú právnické osoby združujúce ľudí, ktorí sa svojím nadšením snažia pomáhať riešiť stav vecí, kde vláda a komerčná sféra zlyháva. Na svoju činnosť získavajú príspevky od darcov a časť z daní, ktoré im poukážu ich podporovatelia.

Vedenie účtovníctva neziskových organizácií má odlišné spôsoby účtovania a najmä iné výkazy pre daňové priznanie.

Niektoré typy účtovných jednotiek môžu účtovať v jednoduchom účtovníctve, ale nakoľko sa jedná o právnické osoby, naše odporúčania smerujú k účtovaniu v podvojnom účtovníctve. Je to prehľadnejšie, ale hlavne to má to vyššiu výpovednú hodnotu.

Kolobeh a spracovanie účtovných dokladov je rovnaké ako pri iných fyzických a právnických osobách.

Kontaktujte nás!